مدیرکل : رحیم برخورداری
شماره تلفن : 33696502 028
شماره نمابر : 33696501 028
ایمیل :  barkhordari@post.ir


 
پست هوشمند در خدمت مردم
18/01/1395
سال اقتصاد مقاومتی ,اقدام وعمل
18/01/1395
بامراجعه به دفاتر پستی درسراسر استان صاحب کارت هوشمند ملی شوید
21/01/1395DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0